All posts under: فلسفه علم

پارادایم‌های گمشده

دلیل شهرت علمی «توماس کوهن» چه بود؟ دیوید ای هولینگر ٭ ترجمه زهیر باقری نوع‌پرست یکی از اندک کتاب‌هایی که انتظار می‌رود اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه حداقل اسمش را شنیده باشند، «ساختار انقلاب‌های علمی» نوشته … Read More »

درآمدی بر فلسفه زیست‌شناسی

بتازگی برنامه‌ای تلویزیونی درباره رژیم غذایی انسان پخش شد که با این جمله به پایان می‌رسید: «ما موجوداتی هستیم با ژن‌هایی از عصر حجر که در عصر فضا زندگی می‌کنیم.» موضوعی که یادشده برنامه را … Read More »